Verandering zit in jezelf

Je kunt tegenwoordig geen blad meer open slaan of er staat wel iets te lezen over Mindfulness. En hoewel we er tegenwoordig zoveel over horen, denken de meeste mensen nog steeds aan iets ‘zweverigs’.

Echter, als je Mindfulness vrij vertaalt, betekent het heel eenvoudig ‘Vol Aandacht’. Als geen ander ervaart Manon Meijer, eigenaresse van 100% ZIJN, dat we in een tijd leven waar alles snel moet gaan. Mensen willen niet meer wachten, alles moet nu. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wachtkamer bij de huisarts. ,,Als ik hier wel eens zit te wachten, lopen veel mensen al snel te zuchten en te steunen, wanneer het langer duurt dan verwacht. Ik denk dan, vanwaar al die geïrriteerdheid? Ook qua carrière zijn we vaak onverzadigbaar. Het moet meer, beter en nog meer. Natuurlijk is een gezonde gedrevenheid goed, het brengt je ook ergens. Maar kun je ook genieten van wat er al is bereikt en daar eens even bij stilstaan.”

IDEAALBEELD

Ook moeten we, volgens Manon, met z’n allen voldoen aan het ‘perfecte plaatje’. Daarnaast zijn we veel bezig met ons lichaam. Vooral met de buitenkant, waar uiteraard niets mis mee is, maar veel minder met de binnenkant. Hoe gaat het echt met me?

Kinderen worden hierdoor al op jonge leeftijd geconfronteerd met een ideaal lichaam, waardoor een verkeerd beeld wordt geschetst van de werkelijkheid. En zo jagen we met z’n allen een beeld achterna van wat we willen bereiken, of hoe iets zou moeten zijn, zonder ons bewust te zijn van wat zich hier, op dit moment afspeelt. Als je leert te ervaren van wat er hier en nu is, valt er zo veel moois te zien en  te genieten. We gaan er vaak aan voorbij. Door steeds terug te grijpen naar wat is geweest, of wat nog bereikt moet worden, leef je continue in het verleden of in de toekomst, en vergeet je het ‘nu’. Ook kun je overspoeld worden door allerlei gedachten. Dit zijn slechts gedachten en hebben niets te maken met de realiteit.

Al deze bovenstaande factoren kunnen leiden tot veel zorgen, frustratie en stress, en overspoelen ons. Dit heeft te maken met het feit dat we veel factoren in ons leven niet kunnen veranderen, maar dit wel willen. De enige manier om hier mee om te leren gaan, is ‘acceptatie’. Manon: ,,Dit lukt niet echter niet zomaar. Daar is moed en het inzetten van je eigen kracht voor nodig. En deze kracht zit in iedereen. De kunst is om deze te vinden.”

TRAINING

Medio februari start Manon met nieuwe groepen voor de acht-weekse Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training. Deze training leert je om te leven in het ‘nu’, je bewust te worden van jezelf en van je eigen kracht, en te leren dat je de levensomstandigheden zelf vaak niet kunt veranderen.

Wat je wel kunt veranderen is de manier waarop je ertegenaan kijkt en hoe je er mee omgaat. Meer informatie en inschrijven voor deze training kan via de website.