MET HART & ZIEL

“100% met Hart & Ziel” is niet zomaar een gekozen naam. Schrijven is niet zomaar schrijven.

Waneer deze twee “eenvoudige zinnen” worden samengevoegd, ontstaat er Schrijven met hart & ziel.......

Uit ervaring weet ik dat mensen het soms moeilijk vinden om hun diepste gevoel te kunnen uiten. Dit kunnen gevoelens zijn van dankbaarheid, blijheid of intens verdriet. Meestal weet je in je hart wel hoe het voelt, maar er de juiste woorden voor vinden blijkt toch moeilijker dan het lijkt.

Dan is het fijn wanneer iemand met je meekijkt, met je meedenkt, maar vooral met je meevoelt.

Ik richt mij voornamelijk op het schrijven met “diepgang.”
Doeltreffende teksten.
Dit kan zijn een Passend verhaal, een gedicht op Maat, Overdenking, een Afscheids-speech, een “alles” omvattende tekst voor een rouwadvertentie, een rouwkaart of detekst voor een GedenkTeken.

Daarnaast houd ik mij bezig met het redigeren van teksten.

Onder de naam 100% Met Hart & Ziel, kijk ik samen met u, hoe wij uw mooiste gevoe- lens op de juiste wijze aan het papier kunnen toevertrouwen.

U kunt mij bellen of mailen voor een vrijblijvende afspraak.