Op het werk

100% ZIJN, biedt de MBSR (mindfulness etc.) training, naast individueel en in groepsverband ook aan voor op de werkvloer.

 

Mensen in organisaties kunnen deze training ook zeer goed gebruiken.

Er heerst veelal een grote werkdruk, hoge prestatie-eisen, dreigende reorganisaties, hoog ziekteverzuim en (potentiele) burn-out.

Daarnaast zijn er vaak hoge verwachtingen ten aanzien van creativiteit & inbreng & veel steeds terugkerende werkzaamheden.

Naast inkomen, vinden de meeste werknemers het belangrijk om zich te mogen & kunnen ontwikkelen, om goede sociale contacten te ervaren, en dat er een ruime mate van betrokkenheid is. Dit motiveert mensen tot goede prestaties.

 

De MBSR training draagt bij om mensen bewust te maken van hun handelen & communiceren, veelal vanuit de “automatische piloot.”

Bewustwording……. “Even te stoppen met doorgaan”, en van daaruit met een “Frisse Blik” weer waar te nemen.

 

Werknemers ervaren na de training:

  • Minder last te hebben van stress & van negatieve gedachten.
  • Eerder kunnen constateren dat er iets aan de hand is, en hier adequater op kunnen reageren.
  • Contacten met collega’s worden positiever ervaren.
  • Communicatie verloopt soepeler.
  • Het beter kunnen interpreteren van conflicten, waardoor men zich minder snel voelt aangevallen.
  • Men voelt zich zelfbewuster.
  • Een betere concentratie & hierdoor beter kunnen presteren.

Daarnaast draagt de training bij aan afname van pestgedrag op de werkvloer. Door “Bewustwording”, wordt er meer inzicht verkregen in eigen denken & handelen, waardoor er meer begrip & compassie ontstaat voor zichzelf en voor de ander. Hierdoor neemt het oordelen & veroordelen af.